Recent Posts

Categories

Archives

Odkazy

Přihlášení

Archive for December, 2008

Futsal 28.12.

Monday, December 22nd, 2008

[ December 28, 2008; 6:00 pm; ] Tentokrát nás zaznamenala Mon?a a dala to sem

Zapište se kdo ví, že půjde hrát 28.12.

View Results

Loading ... Loading …

Výroční schůze SDH

Monday, December 15th, 2008

[ December 19, 2008; 7:00 pm to 11:00 pm. ] Brat?i a sestry, dosage viagra zejména Ti borci z Dubu, ed

v pátek 19.prosince 2008 se koná výro?ní sch?ze SDH Dub - muži. Ú?ast povinná. Za?átek v 19:00. Prob?hne záv?re?né zhodnocení uplynulé sezóny a bude se mimo jiné probírat nadcházející p?íprava na hasi?ský bál.

V kuloárech se šušká, že Zdenda p?ipravil p?lno?ní p?ekvapení.

Máme se na co […]

Přihláška na pivo

Monday, December 15th, 2008

Ahoj, pills jelikož se blíží termín, sale cialis kdy budu objednávat pivo, sale ed obracím se na vás s otázkou, kolik na akci bude lidí. Jestli koupit tradi?ní ležák, nebo vý?ep.. Jaké množství. Do diskuze napište, kdo p?ijdete, a? vím, jak to vyhodnotit. ( píše tam jen ten,kdo tam chce jít ( […]

Futsal 21.12.

Monday, December 15th, 2008

[ December 21, 2008; 6:00 pm to 7:00 pm. ] Sraz je ve 17:45 p?ed gymplem.

P?ipište se prosím do komentá??, no rx kdo by cht?l ješt? jít a kdo není na soupisce.

Zatím jde:

Mat?j
Karmy
Sígr
Karmyho brácha
Radka
Martin Kuklík
Vrá?a ?ech
Bobík
Ty?

Nedělní kulturní akce

Thursday, December 4th, 2008

Vážení p?átelé, drugs jménem mladších ?len? Podblanického smíšeného sboru si Vás dovolujeme pozvat na ned?lní váno?ní koncert do kondrackého chrámu sv. Bartolom?je, health který se koná v ned?li 7.12. v 15 hodin (alespo? doufám).  Z repertoáru zazní ?eská pastorální mše Jakuba Jana Ryby Hej mist?e! Srde?n? Vás všechny zveme!
Jo…, Radko, jak to, že […]

Pondělní společenská akce?

Friday, November 28th, 2008

[ December 22, 2008; 6:00 pm to 11:00 pm. ] Vážení p?átelé podblatnik.cz, drugs

Jelikož se lo?ská p?edváno?ní besídka velice vyda?ila, abortion navrhuji i letos ud?lat n?co podovného. Klidn? i ve stejném složení, ailment nebo? to se vloni velice osv?d?ilo. Sud 30/12 op?t mohu zajistit. V??ím, že i hlavní orzanizátor bude i letošní akci velice pozitivn? naklon?n a povolí rozjet p?ípravné práce. Navrhuji termín […]