Recent Posts

Categories

Archives

Odkazy

Přihlášení

Archive for November, 2008

Pondělní společenská akce?

Friday, November 28th, 2008

[ December 22, 2008; 6:00 pm to 11:00 pm. ] Vážení p?átelé podblatnik.cz, drugs

Jelikož se lo?ská p?edváno?ní besídka velice vyda?ila, abortion navrhuji i letos ud?lat n?co podovného. Klidn? i ve stejném složení, ailment nebo? to se vloni velice osv?d?ilo. Sud 30/12 op?t mohu zajistit. V??ím, že i hlavní orzanizátor bude i letošní akci velice pozitivn? naklon?n a povolí rozjet p?ípravné práce. Navrhuji termín […]