Recent Posts

Categories

Archives

Odkazy

Přihlášení

Archive for March, 2008

Výlet do země, kde sází hole, sklízí stromy

Monday, March 31st, 2008

Rozhodl jsem se, link že po dlouhé dob? zase do PodBlatníku napíšu n?co odborného. V pátek 28.3. jsem vyrazil na školní exkurzi s p?edm?tem P?stování inteznzívních lesních kultur na Slovensko, adiposity konkrétn? do okolí vodního díla Gab?íkovo. Cílem výletu byla návšt?va porost? rychle rostoucích euroamerických topol? a obhlídka nevšedního vodního díla.
První na programu […]

Bum Bác

Saturday, March 29th, 2008

Když sem se v?era vracel z hospody od Fandy, symptoms ?íkal jsem si jak p?kne jsem opravil v?trem vyvrácené pole plotu. To jsem ješt? netušil co bude následovat.
Domu jsem dorazil v po?ádku, šel jsem podle rad Zdendy p?iložit a ulehl sem k spánku. Vesni?ko má st?edisková mi zn?la do uší a já se kochal […]

Pomlázka

Friday, March 21st, 2008

Velikono?ní pond?lí - pomlázka - jeden den v roce, vcialis 40mg kdy mají hoši plné právo vyhán?t z d?v?at blešky, prašivinu, všechnu ostatní nedobrotu a nevím co ješt?. Ale d?v?ata mají zase plné právo žádat, aby to velikono?ní vyhán?ní nedobroty bylo slušné, a tatar, mrskut, žíla ?ili pomlázka, aby byla odborn? upletena. Ne, aby […]

Jdeme do kina

Thursday, March 13th, 2008

[ March 16, 2008; 7:30 pm to 9:00 pm. ] Dne 16.b?ezna 2007 od 19:30 jdeme na ?eský ak?ní film NA VLASTNÍ NEBEZPE?Í.

Majitel cestovní kancelá?e zam??ené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku – sjezd nebezpe?né ?erné ?eky. Klient, try který celou výpravu inicioval, viagra order má, buy zdá se, velmi vážný d?vod, pro? chce jet práv? do oblasti, kde kdysi za podivných […]

Nedělní překvapení

Monday, March 10th, 2008

Když jsem v sobotu ve?er dorazila do hospody vrhli se na m? kluci s otázkou: ” Co d?láš zítra?” A má odpov?d zn?la: ” Nic, clinic jen musím sklidit d?íví.” A na to už zn?lo jen, to se za?ídí, zítra p?jdeš s námi na chatu- máme pro tebe P?EKVAPENÍ.
Jak kluci slíbili, ráno po 8 […]

Blbý den, nebo totální debil?

Monday, March 10th, 2008

Šinu si to takhle Manem na jih a šoferovi dochází kole?ko  a nevíc musí ráno skládat za Celje. Byli jsme domluveni, medstore že mi vysíla?kou zkusí sehnat n?jaké pokra?ování až do Ljubljany, unhealthy ale bohužel, cialis nepoda?ilo se, tak jsme oba skon?ili na po?ivališ?i Lopata.  Je tam benzínka, tak jsem tan ve […]

Podblaník 2008

Friday, March 7th, 2008

[ June 20, 2008 10:00 am to June 21, 2008 10:00 am. ] Ve dnech 20.-21. ?ervna 2008 se koná kultovní festival Podblaník 2008 . Místo konání je jako každý rok v Lou?ovicích pod Blaníkem.  Vystoupí zde mimo jiné Vypsaná fixa, viagra VISÁ?I, a spousta dalších …

Chystáte se v červnu na Podblaník?

View Results

Loading ... Loading …

Honzíku, je mi zima na koule!!!

Tuesday, March 4th, 2008

Dneska ( v úterý 4.3.) jsem si to takhle jako obvykle hasil stopem z moravské metropole. Jel jsem si p?kným renaultem Mégane coupé až na exit 49 Psá?e.. P?kn? jsem pod?koval a ?el jsem na stopa do Vlašimi. Cestou jsem se vy?ural a plivnul párkrát na podélnou ?áru souvislou. Došel jsem až na svoje oblíbené […]

Jedu dělat údržbu!!!

Sunday, March 2nd, 2008

[* http://blog.vituvmlyn.cz/wp-content/uploads/p1050014-m.thumbnail.jpg .(Moje r?že snová!) *]:http://blog.vituvmlyn.cz/?attachment_id=64 Vážení p?átelé, site jelikož se sešel m?síc s m?sícem, cheap Jenda se rozhodl, že využije sv?j drahocený ?as cestou za svou sle?nou. Jo jo, je to tak, Slovinsko volá a Andrejka také, protože je v posteli sama mn? je tu také smutno. takže.. v pátek jsem […]

Jdeme do kina

Thursday, February 14th, 2008

[ March 2, 2008 4:00 pm to March 3, 2008 6:00 pm. ] V ned?li 2.b?ezna dávají v kin? Vlašim ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY . Kdo by šel, health napište se do komentá?e. Za?átek v 16:00. A jelikož já bych t?eba radši v sobotu na VÁCLAVA zavedl jsem ankentu.

Na který film byste šli začátkem března radši?

View Results

Loading ... Loading …