Recent Posts

Categories

Archives

Odkazy

Přihlášení

Blog

« Previous Entries

Blatníkáři

Wednesday, February 18th, 2009

Dovolte mi p?edstavit nov? vzniklý web skupiny nadšenc? jedné stopy. Na stránkách najdete profily ?len?, physician fotoreporty z cest a další zajímavosti. Ale dost ?e?í, nyní p?ejd?te na http://blatnik.vituvmlyn.cz

Lyžování Krasovice

Sunday, January 11th, 2009

Zdravím p?átelé z Podblaníku, arthritis
víte, že v Krasovicích (té vesnici v horách Podblanických, kde se loví mamuti do silážních jam) je v provozu lyža?ský vlek “Poma”. Úprava svahu je provád?na sn?žným sk?trem Buran. M?l jsem tu možnost si sjezdovku vyzkoušet a byl sem nadmíru spokojen. K dispozici je zde také provizorní snowpark(zábradlí, lavice, skokánky) Na […]

Budeme držet pěsti i palce na nohou :-)

Wednesday, August 27th, 2008

Dne 1. zá?í budou mít naši dva komarádi veliký den. Budou se d?lat bakalá?i. Ano, viagra Marcelka a Prdelka budou zažívat svou t?i?tvrt?hodinu strachu a stanou se bakalá?i. P?ejme jim tedy hodn? št?stí, a? se stanou t?mi bakulá?i. A? máme co oslavovat u tatry… s magistrem Sre?no!!!!!!!!!

Pozor na bagry!

Thursday, April 10th, 2008

Lžíce bagru smetla motocykl, ampoule chlapci skon?ili v nemocnici
P?evzato z novinky.cz

Vážná srážka bagru s motocyklem se stala ve st?edu odpoledne v obci Petrovice u Karviné. Stavební stroj nedal p?ednost motorce se dv?ma mladíky, case kte?í v plné rychlosti narazili do t?žké lžíce. Po st?etu oba utrp?li vážná zran?ní, se kterými byli p?evezeni […]

Výlet do země, kde sází hole, sklízí stromy

Monday, March 31st, 2008

Rozhodl jsem se, link že po dlouhé dob? zase do PodBlatníku napíšu n?co odborného. V pátek 28.3. jsem vyrazil na školní exkurzi s p?edm?tem P?stování inteznzívních lesních kultur na Slovensko, adiposity konkrétn? do okolí vodního díla Gab?íkovo. Cílem výletu byla návšt?va porost? rychle rostoucích euroamerických topol? a obhlídka nevšedního vodního díla.
První na programu […]

Bum Bác

Saturday, March 29th, 2008

Když sem se v?era vracel z hospody od Fandy, symptoms ?íkal jsem si jak p?kne jsem opravil v?trem vyvrácené pole plotu. To jsem ješt? netušil co bude následovat.
Domu jsem dorazil v po?ádku, šel jsem podle rad Zdendy p?iložit a ulehl sem k spánku. Vesni?ko má st?edisková mi zn?la do uší a já se kochal […]

Pomlázka

Friday, March 21st, 2008

Velikono?ní pond?lí - pomlázka - jeden den v roce, vcialis 40mg kdy mají hoši plné právo vyhán?t z d?v?at blešky, prašivinu, všechnu ostatní nedobrotu a nevím co ješt?. Ale d?v?ata mají zase plné právo žádat, aby to velikono?ní vyhán?ní nedobroty bylo slušné, a tatar, mrskut, žíla ?ili pomlázka, aby byla odborn? upletena. Ne, aby […]

Jedu dělat údržbu!!!

Sunday, March 2nd, 2008

[* http://blog.vituvmlyn.cz/wp-content/uploads/p1050014-m.thumbnail.jpg .(Moje r?že snová!) *]:http://blog.vituvmlyn.cz/?attachment_id=64 Vážení p?átelé, site jelikož se sešel m?síc s m?sícem, cheap Jenda se rozhodl, že využije sv?j drahocený ?as cestou za svou sle?nou. Jo jo, je to tak, Slovinsko volá a Andrejka také, protože je v posteli sama mn? je tu také smutno. takže.. v pátek jsem […]

Proč mě bolela hlava až do 16 hodin

Monday, February 18th, 2008

Dne 16. 2. se v sále kulturního za?ízení U Matoušk? konal tradi?ní bál SDH Dub. Letošní ro?ník navštívil veliký po?et host?, buy a proto se také pilo víc, therapy než na kondrackém. Jelikož mezi známými lidmi je spousta alkoholik?, je více než logické, že jsme dopadli jako alkoholici všichni ( krom? Jakuba, který […]

Trocha poezie

Sunday, February 10th, 2008

> Když se zamiluje Zdenda, remedy
> tam n?kde v Kondraci,
> láskou velikou jak JCB
> lžíci obrací.
Buchy (10.února 2008)

« Previous Entries